ICHIBAN : Japan Work & Education Centre ภาษาญี่ปุ่น เชียงใหม่

โรงเรียนชินโทมิตั้งอยู่ที่จังหวัดชิบะ ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในญี่ปุ่นสู่ทั่วโลก จึงได้จัดตั้งโรงเรียนชินดทมิขึ้นมาเพื่อตอบสนองนักเรียนชาวต่างชาติที่อยากจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในญี่ปุ่น ทั้งมหาลัยและวิชาชีพ และตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่ทำให้นักเรียนผิดหวังที่เลือกโรงเรียนนี้

การเดินทาง

 • 2 นาทีจาก JR Sobu line – Shinkemigawa Station
 • 8 นาทีจาก Keisei Chiba line – Kemigawa Station
 • หลักสูตร

 • หลักสูตรเรียนต่อ – เปิดเรียนเมษายน,ตุลาคม
 • หลักสูตรเพื่อทำงาน – เปิดเรียนเมษายน สำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงตั้งแต่ N2 ขึ้นไป
 • หลักสูตรระยะสั้น – เรียนได้ตั้งแต่ 3 เดือน การเปิดรับจะขึ้นกับจำนวนคนในชั้นเรียน
 • ค่าเล่าเรียน (หน่วยเป็นเงินเยน)

  เว็ปไซต์

  http://www.shintomi.jp/