ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อิจิบัง
20/2 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel. 052-000-247
Email: ichiban.classroom@hotmail.com


ดาว์โหลดเอกสาร