ICHIBAN : Japan Work & Education Centre ภาษาญี่ปุ่น เชียงใหม่

OJA Osaka Japanese Language Academy

ตั้งอยู่ที่เมืองโอซาก้านักเรียนจึงมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเต็มที่

หลักสูตรการเรียน

คอร์สสำหรับศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย หรือ ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

ค่าเล่าเรียน (หน่วย:เยน)

ช่วงเวลารับสมัคร

ช่วงเมษายน (1 ปี และ 2 ปี) รับสมัคร เดือน ต.ค. – พ.ย.
ช่วงตุลาคม (1ปี 6 เดือน) รับสมัคร เดือน เม.ย. – พ.ค.

ที่พัก