ICHIBAN : Japan Work & Education Centre ภาษาญี่ปุ่น เชียงใหม่

Kyoto Minsai Japanese Language School ( 京都民際日本語学校 )

โรงเรียนเกียวโตมินไซ ตั้งอยู่ในโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งมหาวิทยาลัย และเมืองแห่งศูนย์รวมการค้าทั่วโลก ในปัจจุบันโรงเรียนเกียวโตมินไซ ไม่ใช่แค่การสอนเพียงแค่ถ่ายทอดข้อมูลและความหมายของคำศัพท์เท่านั้น แต่เป็นการสอนควบคู่ไปกับวิธีการคิด วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น ภายใต้วัตถุประสงค์ของการศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งถึงความอบอุ่นในภาษาญี่ปุ่น ถึงจุดนี้ทางโรงเรียนหวังว่าจะเป็นการช่วยสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่าประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านของตนได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น (400 ชั่วโมง)

  เรียนตัวอักษรแบบ Hiragana และแบบ Katakana เรียนรูปประโยคขั้นพื้นฐาน เรียนรู้คำศัพท์ตัวคันจิจำนวน 300 ตัว คำศัพท์จำนวน 1,500 คำ บทสนทนาในชีวิตประจำวันและเข้าใจประกาศสาธารณะ

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง (400 ชั่วโมง)

  พัฒนาความรู้ที่ได้เรียนมาในชั้นต้น สามารถอ่านและเขียนรูปประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น เรียนรู้คำศัพท์ตัวคันจิ 1,000 ตัว คำศัพท์ 6,000 คำและสามารถพูดคุยเรื่องราวทั่วไปได้

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง (200 ชั่วโมง)

  มีความสามารถทั่วไปทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม เขียนและอ่านรูปประโยคที่ยาวและมีเนื้อหาซับซ้อนได้ เรียนรู้คันจิ 2,000 ตัว คำศัพท์ 8,000 - 10,000 คำ สามารถฟังข่าวสารหรือข้อมูลที่มีความยาวได้และสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆได้

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง (200 ชั่วโมง)

  ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อและการค้นคว้าวิจัย สามารถอ่านบทความทางการศึกษาและเขียนวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่แต่ละคนสนใจและสามารถรายงานหน้าชั้นได้

 • อัตราค่าเรียนระยะสั้น

  อัตราค่าเรียนระยะยาว

  กิจกรรมพิเศษ : พิธีปิดภาคเรียน บาร์บีคิวปาร์ตี้ พิธีบรรลุนิติภาวะ ตรวจสุขภาพ เทศกาลท่องเที่ยวหลังจบการศึกษา กิจกรรมเสริม ได้แก่ เยี่ยมชมศูนย์ป้องกันภัย เยี่ยมชมอาราชิยามะ การชมเทศกาลที่มีชื่อเสียงของโตเกียว

  ทุนการศึกษา

  1. ทุนสนับสนุนนักเรียนต่างชาติทุนส่วนตัว JASSO “ ระยะเวลารับทุน 1 ปี จำนวน 1 ทุน เดือนละ 48000 เยน ”
  2. ทุนของโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเข้าเรียนมากกว่า 95% ขึ้นไป “ จำนวน 1-4 คน ทุนละ 10000-20000 เยน ”

  แผนที่